ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí platnými zákony a Obchodními podmínkami e-shopu BETLER.cz

Všeobecně platí, že lze vrátit pouze zboží ve standardním rozměru, to znamená zboží, které nebylo vyrobeno na zakázku a není označeno jako "ATYP nebo Výroba na zakázku". V případě vráceného zboží, které bylo při prodeji zabalené v igelitovém obalu (např. matrace) a nyní je z originálního obalu vyňato, popř. tento obal rozbalený nebo poškozený bude ke zboží přistupováno jako k použitému. Z takhle vráceného zboží potom bude odečtena částka, která vrátí zboží do původního (předprodejního) "nového" stavu, tato částka začíná od 25% prodejní ceny a může dosáhnout až 100% prodejní ceny.

Chcete zboží vrátit ve 14 denní lhůtě?

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.

V případě, že nejste spotřebitel, tzn. Zboží nakupujete v rámcí své obchodní činnosti, o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu, právo na odstoupení vám nevzniká, tuto možnost obchodní zákoník neuvádí.

Kde a jak mohu zboží vrátit?

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně a zasláním (doručením) zboží na adresu: 

BETLER CZ, s.r.o. provozovatel e-shopu www.postele-betler.cz, Kurta Konráda 6/2457, 106 00 Praha 9 – Libeň. Zboží lze vrátit po domluvě během otevírací doby prodejny. Odkaz na aktuální otevírací dobu klikněte níže:

Kamenná prodejna BETLER

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy (zboží je stále vaše a chráníte tím svůj majetek). Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Formuláře pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (Formulář ke stažení pod článkem) a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi společně s objednaným zbožím. 

Kdy a za jakých podmínek dostanete peníze zpět?

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš uvedený bankovní účet nebo poštovní poukázkou co nejdříve, zákon stanoví vrácení finančních prostředků do 14ti dní (tuto dobu dodržíme), ale my s dovolením ve výjinečných případech peníze vrátíme nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naší adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

U výrobku nesmí dojít k jeho zjevnému opotřebení nebo používání.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samostatné doručení odstoupení i s vraceným zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a vracení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy, můžete zaslat elektronicky na info@betler.cz. V uvedené lhůtě je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Je možné po domluvě vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního (nového) stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout až plné výše prodejní ceny zboží. Zboží by nemělo být v kontaktu s lidským nebo zvířecím tělem.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument (fakturu), který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Formuláře pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (Formulář ke stažení pod článkem) a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi společně s objednaným zbožím.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, popř. zda je u výrobku uvedené “Výroba na zakázku“, “ATYP“, “Atypické rozměry“ nebo je výslovně napsáno, že se jedná o výrobu na zakázku se zálohou nebo celou platbou předem, popř. je zákazník o této skutečnosti informován (ústně, e-mailem, popisem u rozměru). Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Může mi prodávající vrátit jen část kupní ceny?

V podstatě ano. Prodávající je povinen vám v důsledku odstoupení vrátit veškeré peněžní prostředky, které od vás obdržel. Zároveň však může požadovat náhradu za opotřebení či poškození zboží, které mu vracíte zpět.

Zákon stanoví 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit. Prodávající mívají ve smlouvě či obchodních podmínkách možnost si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty, v případě rozbaleného zboží se jedná o částku 25% z prodejní kupní ceny, tato částka je použita na vrácení zboží do původního stavu a neřeší případné další "škody" vráceného výrobku. Proto vám nemusí být vrácena celá kupní cena. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží. Vrácené zboží by nemělo být v kontaktu s lidským nebo zvířecím tělem.

Prodávající naopak není oprávněn snižovat vracenou částku v situaci, kdy využíváte možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží, které jste obdrželi poškozené.

Stručný přehled na závěr:

- Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů,
- lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží,
- končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den,
- odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží musí být ve 14ti denní lhůtě vráceno,
- rozbalením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, ale bude vám snížená vratná částka o 25% z prodejní kupní ceny,
- zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží,
- je možné po domluvě vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží. Zboží by nemělo být v kontaktu s lidským ani zvířecím tělem,
- zákazník obdrží zpět své peníze dle zákonem stanovené lhůty 14 dní, ale ve výjimečných případech nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

« zpět na seznam článků